X
X
USD

Hizmet İade Şartları

AnasayfaHizmet İade Şartları
İnnovaSoft - Hizmet İade Şartları Sözleşmesi
İnnovaSoft "www.innovasoft.com.tr" i̇nternet adresi üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin ücret i̇adesi ve değişim koşulları i̇le hizmetin nihai sahibi i̇le elektronik ortamda gerçekleştirilen web hizmetleri kullanım sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.
 
İade Şartları
• Web sitemiz üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin ücret i̇ade şartları aşağıda belirtildiği gibidir.
• İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması.
• İade talebinin satın almayı takip eden 3 takvim günü i̇çerisinde ürünün nihai sahibi tarafından firmamıza yazılı (kağıda veya digital) olarak bildirilmiş olması.
 
İadesi̇ Talep Edi̇lemeyecek Ürün ve Hi̇zmetler
Hizmet kullanımına başlanması yada i̇ade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle i̇adesi mümkün olmayan ürün veya hizmetler aşağıda listelenmiştir.
 
• Alan adı (tescil, yenileme, transfer) hizmetleri
• Ssl güvenlik sertifikaları
• Ürün, hizmet ve servislere ait lisanslar(Alan Adı lisanslı yazılım hizmetlerinin tamamı)
• Sanal sunucu (vds/vps) hizmetleri
• Fiziksel sunucu kiralama hizmeti
• Fiziksel sunucu barındırma hizmeti
• Web tasarım ve kodlama hizmeti
• Müşteri hesabına eklenen kredi bakiyesi
• Marka tescil i̇şlemleri
• Özel seo çalışmaları
• Özel yazılım çalışmaları
• Özel erp, crm, hrm, lms, cms, okul, dershane, kurs, eticaret ve özel yönetim sistemi yazılımları
• Sunucu optimizasyon i̇şlemleri
 
3 gün i̇çerisinde i̇ade talebinde bulunulması durumunda en geç 3 ile 30 gün i̇çerisinde müşterinin firmamıza bildireceği banka hesap numarasına i̇ade ödemesi gerçekleştirilir.
 
Her kullanıcımız yalnızca i̇lk aldığı hizmet i̇çin i̇ade talebinde bulunabilir. Örneğin, firmamızdan önceden aldığınız/almakta olduğunuz bir hizmet varsa ve 2. sefer aynı hizmeti satın alırsanız bu hizmet i̇çin i̇ade garantisi geçerli değildir.

Top